Tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyrius

Tikslas:

įtvirtinti ir praplėsti teorines žinias praktinėje veikloje, būtinas dirbant tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyriuje realiose firmose.

Sužinoti ir pritaikyti pagrindinius rinkodaros principus, padedančius pasiekti žmogaus ir organizacijos tikslus.

Uždaviniai

 • Gebėti taikyti LR įstatymus ir poįstatyminius aktus, reglamentuojančius tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyriaus veiklą.
 • Gebėti suvokti tarptautinių ryšių svarbą.
 • Gebėti įsisąmoninti rinkodaros esmę ir svarbą.
 • Mokėti organizuoti ir atlikti įvairius rinkos tyrimus.
 • Mokėti analizuoti įmonės asortimentą ir dalyvauti formuojant asortimento politiką.
 • Mokėti nustatyti prekių ir paslaugų kainas, nuolaidų sistemą, mokėjimo ir pristatymo terminus.
 • Žinoti reklamos, agitacijos reikalavimusir juos racionaliai naudoti.
 • Mokėti naudotis reklamos galimybėmis.
 • Gebėti reklamuoti savo firmą – ruošti katalogus ir įvairius reklaminius pasiūlymus.
 • Sugebėti naudoti užsienio kalbą.
 • Gebėti užmegzti ryšius.
 • Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti.
 • Mokėti atnaujinti įmonės verslo planą.
 • Gebėti pristatyti savo firmą.
 • Mokėti pasiruošti mugėms ir jose dalyvauti.
 • Mokėti parduoti prekę, suprasti ir įvertinti klientų poreikius.

Tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyriaus funkcijos:

 • Darbas kompiuterinėmis programomis.
 • Įmonės rinkos tyrimų organizavimas.
 • Vartotojų nuomonės formavimas.
 • Katalogų, reklaminės medžiagos ruošimas.
 • Naujų bendradarbiavimo ryšių paieška.
 • Verslo plano koregavimas.
 • Pasiruošimas dalyvauti mugėse.
 • Internetinio puslapio atnaujinimas.
 • Firmos ir jos veikos pristatymas.
 • Verslo laiškai.
 • Archyvų tvarkymas.