Pirkimų ir pardavimų skyrius

Tikslas:

Įtvirtinti ir praplėsti studentų teorines žinias praktinėje veikloje. Būtinas dirbant pirkimo – pardavimo (padalinyje) skyriuje, realiose firmose.

SKYRIAUS UŽDAVINIAI:

Gebėti taikyti LR įstatymus ir poįstatyminius aktus, reglamentuojančius įmonių pirkimo – pardavimo skyriaus (padalinio) veiklą.

 • Gebėti pažinti rinką ir jos mechanizmus.
 • Sugebėti prognozuoti bei įvertinti pasiūlos ar paklausos struktūrą ir suprasti jas įtakojančius veiksnius ir mokėti juos įvertinti.
 • Mokėti tvarkyti pardavimo dokumentus.
 • Žinoti įvairias sutarčių rūšis ir mokėti jas palyginti ir taikyti.
 • Mokėti vesti prekių atsargų apskaitą, bei organizuoti firmai reikalingų žaliavų, medžiagų, atsargų, ilgalaikio turto ir kitų prekių pirkimus.
 • Gebėti formuoti prekių asortimentą.
 • Mokėti kontroliuoti ir įvertinti pasiektus rezultatus.
 • Gebėti atrinkti firmai reikalingus gautus reklaminius pasiūlymus.
 • Mokėti atlikti prekių užsakymų, prekių apyvartų, bei pardavimų analizes.
 • Suprasti galimus teikimo sutrikimus ir jų teisines pasekmes.
 • Gebėti atrinkti reikalingus tiekėjus.
 • Sugebėti parengti derybas, žinoti jų vykdymo būdus ir taktiką.
 • Mokėti sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis su Lietuvos ir užsienio tiekėjais.
 • Mokėti atlikti atsargų kontrolės operacijas, išmanyti sandėliavimo eigą.
 • Žinoti ir spręsti uždavinius, susijusius su prekių ir sąskaitų gavimu.
 • Susipažinti su muitinės importo dokumentų pildymų.
 • Kontroliuoti terminus.
 • Mokėti bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje bei su kitais skuyriais.
 • Gebėti atsakyti į prekybinius laiškus, pretenzijas bei skundus.

PARDAVIMO PADALINIO FUNKCIJOS

 • Darbas kompiuterinėmis programomis
 • Užsakumų registravimas ir jų išpildymas
 • Sandėlio apskaitos vedimas
 • Pardavimų dokumentų tvarkymas
 • Verslo kontraktų sudarymas
 • Verslo laiškai
 • Kontrolės organizavimas
 • Archyvų tvarkymas

PIRKIMO PADALINIO FUNKCIJOS

 • Darbas kompiuterinėmis programomis
 • Rinkos tyrimų organizavimas
 • Katalogų, reklaminės medžiagos užsakymas
 • Gautos reklaminės medžiagos tvarkymas
 • Užsakymų pateikimas
 • Tiekėjų apskaitos vedimas
 • Verslo kontraktų sudarymas
 • Atsargų įsigijimo organizavimas
 • Pirkimo dokumentų tvarkymas
 • Kontrolės ogranizavimas
 • Muitinės importo dokumentų pildymas
 • Archyvų tvarkymas