Finansų skyrius

Tikslas:

Įtvirtinti ir praplėsti studentų teorines žinias praktinėje veikloje, būtinas dirbant finansų skyriuje, realiose firmose.

Uždaviniai:

 • Gebėti taikyti LR įstatymus ir poįstatyminius aktus, reglamentuojančius įmonių finansų skyriaus veiklą.
 • Mokėti rengti pirminės apskaitos duomenis.
 • Mokėti tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą.
 • Mokėti apskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį.
 • Mokėti kontroliuoti ir įvertinti pasiektus rezultatus.
 • Mokėti sudaryti bandomąjį balansą.
 • Mokėti apskaičiuoti įmonės privalomuosius mokesčius.
 • Mokėti fiksuoti ūkines operacijas.
 • Gebėti rengti finansines ataskaitas, sąmatas.
 • Gebėti paruošti piniginių pervedimų dokumentus.
 • Mokėti apskaičiuoti įmonės veiklos rezultatus.
 • Mokėti bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje skyriaus viduje bei su kitais firmos skyriais.
 • Gebėti atsakyti į laiškus finansiniais klausimais.

Funkcijos:

 • Darbas kompiuterinėmis programomis.
 • Ūkinių operacijų registracija.
 • Darbo užmokesčio paskaičiavimas.
 • Atsiskaitymas su firmomis.
 • Mokesčių mokėjimas.
 • Bandomojo balanso sudarymas.
 • Valiutų kursų sekimas.
 • Banko ataskaitų sutikrinimas.
 • Kontrolės funkcijos.
 • Vyriausybės nutarimų, finansiniais klausimais, sekimas.
 • Verslo laiškų rašymas.
 • Archyvų tvarkymas